#wrapper.boxed #theme-header, #wrapper.boxed .breaking-news, #wrapper.boxed #main-content { box-shadow: none; }
Inici » Normativa dels socis

Normativa dels socis

 1. Un associat col·laborador, d’ara endavant SOCI, és tot aquell simpatitzant de la Colla Jove de Castellers de Sitges que, malgrat que no es pot comprometre a participar activament en l’aixecament de castells, opta per col·laborar econòmicament amb l’entitat.

 2. Els castellers associats, es a dir, els membres de la colla que participen activament, mitjançant el seu esforç a plaça i la seva assistència als assajos preparatoris, en l’aixecament de castells, també poden gaudir de la condició de SOCI sempre que així ho decideixin i paguin la quota assignada.

 3. Els socis, un cop pagada la quota, disposaran d’un carnet que els acreditarà com a tal.

 4. El carnet de soci tindrà una validesa de dotze mesos que aniran des de l’1 de gener fins el 31 de desembre del mateix any.

 5. La primera quota per aquells socis que es donin d’alta a partir de l’1 de juliol serà del 50% i el carnet de soci inicialment tindrà validesa fins el 31 de desembre del mateix any. Les següents renovacions de la quota seran del 100% i el carnet de soci tindrà una validesa de dotze mesos que aniran des de l’1 de gener fins el 31 de desembre del mateix any.

 6. La quota serà abonada mitjançant domiciliació bancària del rebut.

 7. Les quotes es renovaran automàticament durant el primer trimestre de l’any en curs.

 8. Els socis que es vulguin donar de baixa, ho hauran de comunicar a la junta abans del 31 de desembre per escrit o amb un mail a jovedesitges.socis@gmail.com

 9. Les quotes retornades per l’entitat bancària i que no hagin sigut regularitzades, provocaran la baixa automàtica del soci.

 10. S’estableixen les següents modalitats de quotes:

  1. General: per a majors de 18 anys.

  2. Jove: per a menors de 18 anys.

  3. Familiar: per a dos membres de la mateixa unitat familiar amb la possibilitat de membres addicionals.

 11. La Colla Jove de Castellers de Sitges pot modificar o substituir qualsevol dels punts anterior sense haver de comunicar-ho prèviament.

DIADA SANT JORDI 2016