#wrapper.boxed #theme-header, #wrapper.boxed .breaking-news, #wrapper.boxed #main-content { box-shadow: none; }
Inici » Activitats » BASES DEL CONCURS IMATGE DEL 30 ANIVERSARI

BASES DEL CONCURS IMATGE DEL 30 ANIVERSARI

Objecte de la convocatòria: La colla jove de castellers de Sitges convoca un concurs pel disseny de la samarreta en motiu del 30è aniversari de la colla.

 1. Participants

Poden participar a títol individual, totes aquelles persones que vulguin majors d’edat, es podran presentar un màxim de dues propostes per participant al concurs. La inscripció és gratuïta.

 1. Requisits del disseny 
 2. Autoria: els dissenys han de ser originals per part de l’autor/a i inèdits. No poden presentar cap marca d’aigua ni cap símbol o signatura amb els quals es pugui identificar a l’autor/a. En cap cas seran acceptats dissenys que siguin copiats o incompleixin els drets d’autor d’altres persones i/o entitats. 
 3. Tema: la temàtica del disseny ha d’estar relacionada amb la colla i presentar els elements propis de la colla (colors/simbologia). Cal tenir present que enguany la colla celebra els seus 30 anys i, per tant, caldrà fer-ne una referència explícita en el disseny. 
 4. Tècnica: la tècnica serà lliure, tanmateix, cal tenir presents els següents requisits per a una correcta impressió del disseny a una sola tinta. Els dibuixos hauran de ser presentats en una versió amb un màxim de tres colors i sense difuminats. Els dissenys es faran en paper de mida DIN A4 (tingueu en compte la proporció del dibuix en relació amb la mida del full) i s’entregaran escanejats i en format PDF. 
 5. Entrega i terminis: l’entrega es farà telemàticament a secretarijovedesitges@gmail.com en format PDF. El títol del correu electrònic haurà de ser “Nom + Cognoms + CONCURS 30È ANIVERSARI” (exemple: Anna Puig García CONCURS 30È ANIVERSARI) i en el mateix missatge caldrà adjuntar el PDF i indicar el nom del concursant i un telèfon de contacte. El termini de presentació s’inicia el 13 de novembre i finalitza el 12 de desembre, ambdós dies inclosos. Més enllà d’aquestes dates no s’acceptarà cap participant. Una vegada es realitza l’entrega del disseny, no es podran fer canvis ni tornar a participar en el concurs amb un altre o el mateix disseny. 
 6. Jurat: 
 7. Composició: el jurat està compost pel president, cap de colla, cap de comunicació, i dos jurats assignats, que seran persones amb criteri artístic.
 8. Funcions: l’elecció del disseny guanyador es farà per consens dels membres del jurat. En cas de no arribar a un acord, els dissenys candidats es sotmetran a votació sent el guanyador final el disseny que hagi obtingut més vots. El jurat podrà declarar el concurs nul o sense disseny guanyador si considera que cap de les propostes s’ajusta als requisits establerts en la base 2 del present document. A més, el jurat es reserva també el dret de suspendre, ampliar o modificar aquest concurs i, fins i tot, la seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a comunicar amb antelació suficient les noves bases, condicions o, si s’escau, l’anul·lació definitiva del concurs, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per al jurat ni cap tipus d’indemnització per a les persones participants.
 9. Usos de l’obra: el disseny guanyador serà imprès a la samarreta del 30è aniversari de la Jove. La Colla Jove de Castellers de Sitges es reserva el dret a fer ús del disseny guanyador en altres materials de difusió relacionats amb la colla (pancarta, promocions, cartells, etc.). Igualment, les obres originals podran ser exhibides en una exposició. La propietat dels dissenys que participin al concurs seran cedits a la Colla Jove de Castellers de Sitges. L’organització es reserva tots els drets de propietat i d’ús de la proposta guanyadora, així com el dret de reproducció mitjançant els formats a través d’adaptar el disseny sempre que les condicions del material o objecte sobre el qual es vagi a reproduir no permetin fer-ho de manera completa i també podrà fer ús per separat dels elements del disseny. 
 10. Resolució i premis: el resultat serà comunicat el dia 16 de desembre de 2022 a través d’una trucada telefònica a la persona guanyadora del concurs. Així mateix, el resultat s’anunciarà a l’assemblea anual el 17 o 18 de desembre i es publicarà a les xarxes socials de l’entitat fent pública la creació guanyadora. Pel que fa als premis, el/la guanyador/a rebrà 150€. 
 11. Acceptació: la participació en el concurs representa implícitament l’acceptació de totes les bases així com també la fallada del jurat. Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt pel jurat i comunicada la decisió mitjançant el correu de la colla i a assaig. 
 12. Exclusions: quedaran exclosos del concurs tots aquells dissenys que presentin connotacions de tipus sexista, racista, homòfoba i ofensives contra persones i institucions. Igualment, el suborn i la pressió cap als membres del jurat i/o de l’organització també serà motiu d’exclusió. Per últim, també seran exclosos/es del concurs els/les participants que no compleixin amb els punts i subpunts que estableix la present base. 
 13. Contacte amb l’organització: en cas de presentar qualsevol mena de dubte en relació a la participació en el concurs, podeu contactar telemàticament escrivint a secretarijovedesitges@gmail.com

BASES DEL CONCURS PEL DISSENY DE LA IMATGE DEL 30È ANIVERSARI DE LA COLLA JOVE DE CASTELLERS DE SITGES

DIADA SANT JORDI 2016